Projectes d’innovació vers l’atenció de la infància en risc social i les seves famílies.

català | castellano | english
Política de privacitat

El lloc web http://www.fasi.cat/ és propietat de la Fundació Acció Social Infància, en endavant, FASI.
La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com FASI tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és la Fundació Acció Social Infància amb CIF G65212789 amb domicili a carrer Vilardell, 29, entresol 1a, 08014 de Barcelona, telèfon 93 550 79 00 i correu electrònic fasi@fasi.cat.

Tractaments de les seves dades

FASI tracta les seves dades amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats a través de la nostra pàgina web. La base jurídica que ens habilita a tractar les seves dades és el seu consentiment, el qual ens ha facilitat al complimentar el formulari de contacte.
Conservarem les seves durant el temps necessari per donar resposta a la seva petició o bé, fins que ens retiri el seu consentiment.
Les seves dades no seran cedides a tercers excepte en aquells casos en que la comunicació resulti una obligació legal. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades.

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l’autorització que va donar en qualsevol moment dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic protecciodedades@fasi.cat o per correu postal a carrer Vilardell, 29, entresol 1a, 08014 de Barcelona.
Pot exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic protecciodedades@fasi.cat o per correu postal a carrer Vilardell, 29, entresol 1a, 08014 de Barcelona.
En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocopia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui. 
FASI l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l’ampliació del termini dins el primer mes.
Si considera que no hem donat una resposta adient a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control competent.


Fundació Acció Social Infància · Avís legal · Política de privacitat
Reg. núm. 2623 de Fund. de la Generalitat de Catalunya · NIF G-65212789
disseny web: Produccions Planetàries propla.net